Online poistenie

 

Možnosti investovania

 

Kritéria rozhodovania o finančnom investovaní

Základné kritéria rozhodovania o finančnom investovaní:

Pri každej investícii sleduje investor jej:
1. výnosnosť – výnosom investície sú všetky čisté príjmy, ktoré investor získa od okamihu, keď vložil peniaze až do posledného príjmu.
2. rizikovosť – znamená stupeň rizika spojeného s možnosťou, že sa očakávané príjmy nedosiahnu. Tu je dôležitá schopnosť investora znášať riziko.
3. likviditu – súvisí s rýchlosťou späť získania hotových peňazí z investície. Pred výberom produktu treba venovať pozornosť aj dobe trvania investície.

V praxi sa uvedené kritéria v maximálnych hodnotách často vylučujú - dosiahnuť maximálny výnos sa dá len pri malej likvidite a vysokom riziku, kým s malým rizikom a s maximálnou likviditou je možné dosiahnuť len malý výnos.

Možnosti finančného investovania
Na našom trhu sa investorovi ponúkajú  rôzne možnosti finančného investovania, ktoré však so sebou nesú rôzne špecifiká a v dnešnej dobe viac negatív ako pozitív

 • Nehnuteľnosti                        - vysoký vklad, zdĺhavá likvidita
 • Drahé kamene                       - vysoký vklad , otázna hodnota
 • Umenie                                    - vysoký vklad , otázna hodnota
 • Stavebné sporenia                - už nezaujímavý výnos, účelovo viazané
 • Životné poistenia                   - zaujímavé z dlhodobého hľadiska, sankcie pri predčasnom ukončení
 • Termínované vklady              - už nezaujímavý výnos, sankcie pri predčasnom ukončení
 • Investičné fondy                     - vyžadujú si skúseného investora
 • Cenné papiere, deriváty       - vysoká rizikovosť
 • Vzácne kovy                          - prečo investovať do ZLATA ?

Fyzické zlato sa nám ponúka ako vhodná investičná príležitosť, či sporenie na dôchodok, alebo ako nástroj na vytvorenie kapitálu pre vlastné deti.

          Obzvlášť v čase hospodárskej a finančnej krízy by sa mal každý zamyslieť nad tým, ako si čo najlepšie ochrániť svoje peniaze, príp. majetok. Vzácne kovy sú popri hmotnom majetku veľmi dobrou investičnou alternatívou. V minulosti si zlato a striebro vždy udržali svoju hodnotu a aj v minulosti boli sčasti používané ako platidlo. Na rozdiel od peňazí sa zlato a striebro totiž nedá tlačiť. Neustály dopyt a obmedzená dostupnosť zlata a striebra v porovnaní s rastúcou produkciou papierových peňazí robia investíciu do týchto vzácnych kovov vhodný spôsob bezpečného uloženia finančných  prostriedkov  s cieľom zachovania finančnej hodnoty.
Pozitívne na tom je to, že v čase vysokej inflácie získava investícia do zlata nadovšetko dôležitú funkciu záruky hodnoty a očakáva sa pretrvávajúci vzostupný trend ceny zlata.

Pozitíva investovania do zlata :

 • Ochrana pred devalváciou a infláciou + zisk 
 • Fyzické vlastníctvo bez nutnosti špeciálneho vzdelávania
 • Nevyžadujú starostlivosť a údržbu
 • Stabilne rastúci dopyt nezávislý od priemyslu
 • Históriou overený potenciál nárastu ceny
 • Úplná flexibilita bez sankcií
 • Okamžitá likvidita za kontrolovateľné ceny
 • Ľubovolné nákupy, voľné zdroje môže klient vložiť kedykoľvek
Kategória: