Online poistenie

 

Služby

Našim dlhodobým cieľom je stať sa nepostrádateľným partnerom našich klientov v oblasti poistenia všetkých druhov rizík, v oblasti investovania a ponúknuť im asistenčnú pomoc pri riešení problémov, udalostí a zmien súvisiacich s poistením.
 

Naše služby klientom sú poskytované bezplatne, nakoľko sa jedná o sprostredkovanie poistenia a naša odmena vo forme provízie je nám vyplatená po dohode s konkrétnou poisťovňou.

V rámci našich služieb ponúkame:

  • Odborné poradenstvo
  • Spolupráca pri príprave podkladov a následná analýza poistiteťných rizík
  • Spracovanie návrhu poistnej zmluvy
  • Zabezpečenie uzatvorenia poistnej zmluvy s vybranou poisťovňou
  • Aktualizácia a modifikácia poistnej zmluvy podľa potrieb a reálneho stavu majetku klienta.
  • Asistencia pri likvidácii poistných udalostí
  • Konzultačné a poradenské služby v oblasti poistenia po celú dobu platnosti poistnej zmluvy
  • Správa poistnej zmluvy