Online poistenie

 

Poistná udalosť

PZP

 

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.                                                                                            

Nahlásenie škody z povinného zmluvného poistenia poisteného