Online poistenie

 

PZP

 

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.                                                                                            

Nahlásenie škody z povinného zmluvného poistenia poisteného
Uplatnenie náhrady škody z povinného zmluvného poistenia poškodeného

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

ČSOB poisťovňa

Generali Slovensko poisťovňa a.s.

Groupama Garancia poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

KOMUNALNA poisťovňa, a. s. Viena Insurance Group

Union poisťovňa, a. s.

UNIQA poisťovňa, a. s.

Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Slovenská kancelária poisťovateľov

 

Kategória: