Online poistenie

 

Poistná udalosť

 

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.                                                                                            

Nahlásenie škody z povinného zmluvného poistenia poisteného
Uplatnenie náhrady škody z povinného zmluvného poistenia poškodeného

ČSOB poisťovňa

Generali poisťovňa a.s.

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

KOMUNALNA poisťovňa, a. s. Viena Insurance Group

Union poisťovňa, a. s.

UNIQA poisťovňa, a. s.

Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Slovenská kancelária poisťovateľov

 

Kategória: 

 

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.                                        

 

Kategória: 

 

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.        

Generali poisťovňa a.s.

KOMUNALNA poisťovňa, a. s. Viena Insurance Group

Union poisťovňa, a. s.

UNIQA poisťovňa, a. s.

Wüstenrot poisťovňa, a. s.

 

Kategória: